σκαμπο πουφ

http://www.thenucleuspak.org.pk/index.php/Nucleus/user/viewPublicProfile/97654

Στο βασίλειο του σαλονιού, ο καναπές είναι ο βασιλιάς Ένας σύγχρονος άνθρωπος περνάει στο σαλόνι του αρκετές ώρες της ημέρας, πολύ περισσότερες από τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού. Ζει με την οικογένειά του,