Published News

Vận may định cư châu Âu nới chính sách welcome giới chuyên gia đầu tư Việt Nam

http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/user/viewPublicProfile/1284223

Quyền lợi khi sở hữu hai Passport này sẽ giúp nhà đầu tư và gia đình có thể linh động đi lại từ 130 đến 158 nước khác mà không cần xin cấp giấy tờ thị thực. Bên cạnh đó đối với hộ chiếu Bulgaria, người sở hữu còn