Published News

Để có được green card định cư các nước châu Âu lâu dài, bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đơn giản

https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=200578

Ngay sau khi sở hữu thẻ xanh định cư, mọi người hoàn toàn có thể đưa người thân phụ thuộc tài chính để đến định cư tại châu Âu. European Settlement sẽ giúp đỡ việc lựa chọn trường học từ mẫu giáo tới đại học cho