Published News

Tăng cơ hội việc làm và nhập cư nhờ lên kế hoạch du học cụ thể

https://brooklynne.net/profiles/blogs/gia-t-ng-c-h-i-vi-c-l-m-v-nh-p-c-nh-l-n-k-ho-ch-du-h-c-r-r-ng

60 trường tham dự triển lãm sẽ ưu tiên xét nhanh các hồ sơ nộp tại sự kiện. Hầu hết trường đều có chương trình học bổng 10 - 100% và hỗ trợ tài chính khác. Bộ phận giúp đỡ sinh viên ngoài nước của trường không