گرسنگی واقعی

http://go.bubbl.us/c58780/3282?/Bookmark

چرا به نظر می رسد سگ من همیشه گرسنه است؟ پس از جراحی اسلیو معده، برای دریافت مکمل های غذایی و مواد معدنی مورد نیاز مادر و جنین، باید دستورات پزشک را دنبال کنید. همچنین مهم است که آزمایشات مورد نیاز را به طور منظم