Giống Giống chó Poodle có 3 size thông dụng. Thường Được biết thêm đến với cái tên Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). ngoài các kích thước trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về kích cỡ cụ thể:

https://www.myvidster.com/profile/poodlezoipet

Giống Giống chó Poodle có 3 kích thước thịnh hành. Thường Theo luồng thông tin có sẵn đến với cái tên Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). không chỉ có thế form size trên Poodle còn có Moyen, Tiny