Chuyên gia tổ chức sự kiện TPHCM

https://www.artstation.com/achauevent3

– đơn vị sự kiện trọn gói: tư vấn phương án, lên kịch bản, báo giá, hồ sơ, bản vẽ, những tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người chiếc, mc, ca sĩ, lực lượng nhảy đầm, nhóm múa, ban nhạc, nghệ sỹ nổi